Siirry sisältöön
Opiston historiaa

Valkealan opiston tarina alkaa vuodesta 1944. Silloin kevättalvella, sodan vielä jatkuessa, päätettiin opiston rakentamisesta Valkealaan. Syksyllä 1945 opisto aloitti toimintansa väliaikaisissa tiloissa Valkealan kirkonkylällä. Selänpäähän Hasulaan, Saanjärven rannalle valmistui uusi opistorakennus vuonna 1949 ja näissä tiloissa opisto toimii edelleen.

Opistossa opetus aloitettiin vapaan sivistystyön merkeissä kansanopiston johtajan Kalevi M. Nykäsen johdolla (opiston rehtorina 1945 - 1978). Opetustarjonta monipuolistui 1950-luvulta lähtien alkaen kesäkursseista ja kansalaiskoulukursseista siirtyen eriytyneempään linjamuotoiseen opetukseen ja kansankorkeakoulun aloittamiseen 1960-luvulla. Uusina linjoina opetustarjontaan tulivat 1970-luvulla erityislinja lievästi kehitysvammaisille ihmisille ja hoitoalan linja. Myös yleislinjan merkitys kasvoi, kun 1970-luvulla sillä opiskelleet rinnastettiin peruskoulun käyneisiin ammattikouluun pyrittäessä ja vuonna 1980 opisto sai todistuksenanto-oikeuden peruskoulun oppimäärän suorittaneille. Jatkossa keskeisenä koulutustarjontana oli kymppiluokka, mikä muuttui vuonna 2022 TUVA:ksi eli tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi. Myös aikuisten perusopetus, erityisesti maahanmuuttaneille, on muodostunut (2010-luvulta alkaen) tärkeäksi osaksi opiston koulutustarjontaa.

Vapaan sivistystyön koulutustarjontaan ovat 2000-luvulla kuuluneet henkilökohtaisen avun koulutus sekä maahanmuuttaneiden valmentavat ja suomen kielen koulutukset. Uusimpana tulokkaana oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vapaan sivistystyön koulutustarjontaan on tullut vuodesta 2021 alkaen Kansanopistovuosi oppivelvollisille -koulutus. Vapaan sivistystyön puitteissa lukuvuoden aikana on järjestetty myös esimerkiksi kehitysvammaisille ihmisille suunnattuja leirejä.

Ammatillinen koulutus alkoi Valkealan opistolla vuonna 1994 koulunkäyntiavustajien kouluttamisena ja laajeni 2000-luvun alussa lasten ja nuorten erityisohjaajiin. Tällä hetkellä ammatillisena koulutuksena on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, josta valmistuu koulunkäynninohjaajia.

Opiston kesätoimintaan ovat perinteisesti kuuluneet erilaiset leirit kuten rippi- ja perheleirit. Opisto tarjoaa myös majoitus- ja ravitsemuspalveluita.

Katsaus opiston menneisyyteen kertoo myös paljon opiston nykyhetkestä. Opiston opetustarjonta on painottunut ja painottuu edelleenkin yleissivistävään ja yhteiskunnalliseen koulutukseen linjojen/koulutusten sekä niiden nimien ja sisältöjen vaihdellessa vuosien varrella. Lukemattomat nuoret ja aikuiset ovat saaneet opistolta tietoja ja taitoja sekä elämän eväitä opiskeluvuosinaan. Monille aika opistossa on ollut hyvin merkittävää.

Nykyisin olemme pieni koulutuksen tarjoaja. Vuosittain meillä opiskelee alle 100 opiskelijaa perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, TUVA-koulutuksen ja vapaan sivistystyön opintojen parissa. Henkilökuntaa on reilu kymmenen. Pienen opiston etuna on se, että yksikään opiskelija ei huku massaan. Jokainen tulee huomatuksi ja opettajat tukevat opintoihin ja myös muuhun elämään liittyvissä asioissa. Opistolla on yhteisöllinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä.