Siirry sisältöön
Opiston historiaa
[]

HUOM! Sivua päivitetään

Valkealan opiston tarina alkaa vuodesta 1944. Silloin kevättalvella, sodan vielä jatkuessa, päätettiin opiston rakentamisesta Valkealaan. Syksyllä 1945 opisto aloitti toimintansa väliaikaisissa tiloissa Valkealan kirkonkylällä ja Selänpäähän Hasulaan, Saanjärven rannalle valmistui uusi opistorakennus vuonna 1949.

Lukemattomat nuoret ja aikuiset ovat saaneet opistosta tietoja ja taitoja sekä elämän eväitä opiskeluvuosinaan. Monille aika opistossa on ollut hyvin merkittävää.

Uskolliset ja sitoutuneet vastuunkantajat ovat olleet opistolle ratkaisevan tärkeitä. Tällainen oli erityisesti opiston ensimmäinen ja pitkäaikaisin johtajaa, rovasti Kalevi M. Nykästä. Sirkka ja Kalevi Nykänen olivat Valkealan kristillisen kansanopiston johdossa 33 vuotta. Opiston sali onkin nimetty Nykänen -saliksi.

Ammatillinen koulutus alkoi Valkealan opistolla vuonna 1994. Koulunkäyntiavustajan nimikkeellä alkanut koulutus muuttui 2011 koulunkäynninohjaajaksi.

Vapaa sivistystyö

Perusopetus, kymppi, tuva

Maahanmuuttajat

Kesän majoitustoiminta / rippikoululeirit

Nykyisin olemme pieni koulutuksen tarjoaja. Lukuvuonna 2023-2024 meillä opiskelee alle 100 opiskelijaa perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, tuva-koulutuksen ja vapaan sivistystyön opintojen parissa. Henkilökuntaa on reilu kymmenen. Pienen opiston etuna on se, että yksikään opiskelija ei huku massaan. Jokainen tulee huomatuksi ja opettajat tukevat opintoihin ja myös muuhun elämään liittyvissä asioissa. Opistolla on yhteisöllinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä.