Siirry sisältöön

12.8.2024 - 28.5.2025

KENELLE

Kansanopistovuosi on suunnattu 16-17 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat aikaa ammatinvalinnan pohdinnan, elämänhallintataitojen, arjentaitojen tai itsenäistymisen harjoittamiseen. Koulutukseen voi hakeutua myös nuori, joka on esimerkiksi keskeyttänyt toisen asteen opinnot tai jättänyt hakeutumatta toisen asteen opintoihin.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Kansanopistovuosi on oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä käynnistetty uusi koulutusmuoto: oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön kansanopistolinja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritetään opintojen keskeiset tavoitteet. Opiskelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Opinnoissa nuori parantaa valmiuksia suuntautua jatko-opintoihin, selkiyttää urasuunnitelmaa, kehittää elämän suunnittelutaitoja sekä parantaa oppimisvalmiuksia.

Opiskelija saa opintojen aikana henkilökohtaista ohjausta sekä jatko-opintoihin, että uravalintoihin liittyvää ohjausta. Opiskelijan opiskelua tuetaan yhteistyössä opiskelijan, huoltajien sekä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Kansanopistovuonna opiskellaan arjen taitoja sekä elämänhallintaa, opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja. Edellä mainittuja sisältöjä opiskellaan käyttäen hyödyksi eläin- sekä luontoavusteisia työskentelymenetelmiä ja ympäristöjä.

Opinnoissa on mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja. Lisäksi opintoja voi painottaa omien mielenkiinnonkohteiden mukaisiksi polkkuopinnoilla: Suuntautumisopintojen tarkoituksena on monipuolistaa nuoren oppimiskokemuksia sekä lisätä harrastuneisuutta:

Taidepolku: Maalaus, piirtäminen, tekniikat ja menetelmät.

Hevospolku: Ratsastustunnit, hevosen hoito. Yhteistyössä lähialueen tallin kanssa.

ASUMINEN

Opiston asuntola antaa nuorelle turvallisen ympäristön itsenäistyä ja kasvaa kantamaan vastuuta. Asuntolassa asuminen kasvattaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, auttaa itsenäistymään, mahdollistaa oman elämänhallintataitojen sekä voimavarojen vahvistumisen.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koulutukseen on jatkuva haku.

Hae koulutukseen tästä.

OPINTOMAKSUT

Opetus, oppimateriaalit ja ruokailu ovat maksuttomia. Opiskelijalla on mahdollisuus asua opiston asuntolassa. Opistolla on koulupäiväisin ja öisin paikalla asuntolaohjaaja, joka on turvallinen aikuinen paikan päällä opiskelijoita varten.

LISÄTIETOJA

Enni Lautamatti

p. 044 739 3866

enni.lautamatti@valkealanopisto.fi

Kesä-heinäkuussa ota yhteys opintotoimistoon p. 05 341 4600